HGC448/2008
ID intern unic:  327412
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 448
din  24.03.2008
pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului
nr. 1481 din 26 decembrie 2006
Publicat : 28.03.2008 în Monitorul Oficial Nr. 63-65     art Nr : 418
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr.1481 din 26 decembrie 2006 “Cu privire la marcarea producţiei alcoolice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.199-202, art. 1564), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Punctul 4 va avea următorul cuprins:
    “4. Se permite, pînă la 31 decembrie 2008, comercializarea mărfurilor indigene şi de import care au fost marcate cu marca “Timbru de acciz. Marcă comercială de stat” valabile pînă la 1 martie 2008.”.
    2. După punctul 4 se introduce un punct nou, 41, cu următorul cuprins:
    “41. Marca “Timbru de acciz. Marcă comercială de stat”, în vigoare de la 1 martie 2008, se va pune în circulaţie începînd cu 1 iulie 2008.”.

    PRIM-MINISTRU                                                                      Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                      Mihail Pop
    Ministrul dezvoltării informaţionale                                            Vladimir Molojen

    Nr. 448. Chişinău, 24 martie 2008.