HGM486/2008
ID intern unic:  327539
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 486
din  29.03.2008
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr.106 din 30 ianuarie 2006
Publicat : 04.04.2008 în Monitorul Oficial Nr. 69-71     art Nr : 463
    MODIFICAT
   
HG3 din 14.01.14, MO9-13/17.01.14 art.12
   

    NOTĂ:
   
În titlul şi pe întreg parcursul textului, sintagma „anexele nr.1, nr.2 şi nr.3 la” se exclude prin HG3 din 14.01.14, MO9-13/17.01.14 art.12

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:

    Se aprobă modificările ce se operează  în Hotărîrea Guvernului nr.106 din 30  ianuarie  2006 “Cu privire la instituirea unor consilii şi comisii şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                               Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                  Victor Stepaniuc
    Ministrul apărării                                                  Vitalie Vrabie 
    Ministrul protecţiei sociale,
    familiei şi copilului                                                 Galina Balmoş
    Ministrul sănătăţii                                                 Ion Ababii

    Nr. 486. Chişinău, 29 martie 2008.

Aprobată

prin Hotărîrea Guvernului nr.486
din  29 martie 2008

MODIFICĂRILE
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.106 din 30  ianuarie  2006
    Hotărîrea Guvernului  nr.106 din 30 ianuarie 2006  “Cu privire la instituirea unor consilii şi comisii şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul  Oficial  al Republicii Moldova, 2006, nr.21-24,  art.139), cu completările ulterioare,  vor avea următorul cuprins.
 “Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
nr. 106 din 30 ianuarie 2006
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului guvernamental pentru problemele
 persoanelor cu disabilităţi

    Stepaniuc  Victor             - viceprim-ministru, preşedinte al Consiliului
    Gavriliţă Lucia                 - viceministru al protecţiei sociale, familiei şi copilului,
                                             vicepreşedinte al Consiliului

    Buga  Mircea                  - viceministru al sănătăţii, vice­pre­şedinte al Consiliului
    Olaru Eleonora                - consultant, Ministerul Protecţiei Sociale,
                                             Familiei şi Copilului, secretar al Consiliului

Membrii Consiliului:
    Buceaţchi Pavel               - viceministru al dezvoltării infor­maţionale
    Crudu Valentin                - viceministru al educaţiei şi tineretului
    Lupan  Nina                    - viceministru al finanţelor
    Eşanu Nicolae                 - viceministru al justiţiei
    Sainciuc Sergiu                - viceministru al economiei şi comerţului
    Tatarov Sergiu                 - viceministru al administraţiei publice locale
    Untură Pavel                    - viceministru al transporturilor şi gospodăriei drumurilor
                                            - viceministru al culturii şi turismului
    Baldovici Vladimir            - director general al Agenţiei Con­strucţii şi Dezvoltare a
                                              Teritoriului

    Cimili Andrei                   - director general al Agenţiei Sportului
    Holban Ion                      - director general interimar al Agenţiei Naţionale pentru
                                             Ocuparea  Forţei de Muncă

    Chirilov Angela                - şef al Direcţiei asistenţă socială, Ministerul Protecţiei
                                              Sociale, Familiei şi Copilului

    Vieru Ivan                        - director al Direcţiei generale sănătate şi protecţie socială,
                                              unitatea teritorială autonomă Găgăuzia

    Ouatu Vasile                    - manager-şef al Centrului Republican Experimental
                                              Protezare, Ortopedie şi Reabilitare

    Sochircă Ludmila             - preşedinte al Consiliului repu­bli­can de expertiză
                                              medicală a vitalităţii

    Rotaru  Valeriu                - director-interimar al Departamen­tu­­lui
                                            dezvoltare comunitară şi so­ci­a­lă, Fondul
                                            de Investiţii Sociale din Moldova

    Mărgineanu Mihai            - preşedinte al Societăţii Invalizilor din Moldova
    Sclifos Dumitru                - preşedinte al Societăţii Orbilor din Moldova
    Ursul Mihai                     - preşedinte al Societăţii Surzilor din Moldova
    Căpăţină Tudor               - preşedinte al Societăţii “Cernobîl” din Moldova
    Afanasenco Serghei         - preşedinte al Asociaţiei Tinerilor Invalizi
    Buga  Natalia                  - preşedinte al Asociaţiei Stu­den­ţilor cu Disabilităţi
                                            “Gaudeamus” din Moldova

    Covaliov Vitalii                - preşedinte al Comitetului executiv al Uniunii
                                             Organizaţiilor Invalizilor din Moldova

    Creţu Felicia                    - preşedinte al Asociaţiei pentru Caritate şi Asistenţă
                                             Socială “Acasă”

    Beşliu Nicolae                 - preşedinte al  Asociaţiei “Motivaţie” din Moldova
    Ianachevici Mariana         - preşedinte al Alianţei ONG-lor în do­­­me­niul protecţiei
                                             copilului şi familiei

    Colin Tatiana                    - coordonator al programului UNICEF “Protecţia Copilului”

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.106
din 30 ianuarie 2006
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului naţional pentru problemele participanţilor
 la conflicte armate

    Stepaniuc Victor      - viceprim-ministru, preşedinte al Consiliului
    Bucinschi Iurii          - viceministru al protecţiei sociale,
                                     familiei şi copilului, vicepreşedinte al Consiliului

    Coropcean Ion        - şef al Marelui Stat Major al Armatei Naţionale
                                   - comandant al Armatei Naţionale,  vicepreşedinte
                                    al Consiliului

    Ţurcanu Iurie           - şef al secţiei educaţie în Marele Stat Major
                                    al Armatei Naţionale, Ministerul Apărării,
                                    secretar al Consiliului

Membrii Consiliului:
    Cozma Artur           - ministru al culturii şi turismului
    Pogurschi Andrei     - viceministru al afacerilor interne
    Lupan Nina             - viceministru al finanţelor
    Sainciuc Sergiu        - viceministru al economiei şi comerţului
    Mocanu Elena         - viceministru al justiţiei
    Crudu Valentin        - viceministru al educaţiei şi tineretului
    Vieru Ivan               - director al Direcţiei generale sănătate
                                   şi protecţie socială, unitatea teritorială
                                   autonomă Găgăuzia

    Alerguş Victor         - preşedinte al  Uniunii Veteranilor
                                   “Sfîntul Gheorghe Biruitorul”

    Petrica Nicolae       - preşedinte al Ligii Veteranilor Forţelor
                                  Armate ale Republicii Moldova, general
                                  de brigadă în rezervă

    Maican Eduard       - preşedinte al Uniunii Naţionale
                                  a Veteranilor pentru Independenţă

    Mocanu Mihai        - preşedinte al Uniunii republicane
                                  a veteranilor războiului din Afganistan

    [Anexa nr.3 abrogată prin HG3 din 14.01.14, MO9-13/17.01.14 art.12]