DPA1601/2008
ID intern unic:  327618
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1601
din  07.04.2008
privind constituirea Consiliului Suprem de Securitate
Publicat : 11.04.2008 în Monitorul Oficial Nr. 74-75     art Nr : 248
   Abrogat prin DP24-V din 23.10.09, MO158/30.10.09 art.463; în vigoare 23.10.09

   
MODIFICAT
    DP2000-IV din 15.12.08, MO226-229/19.12.08 art.838


    În scopul asigurării securităţii naţionale a Republicii Moldova şi în temeiul art. 88 lit. j) şi art. 94 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova, precum şi al art. 12 din Legea securităţii statului,

    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
   Art. 1. – Se constituie Consiliul Suprem de Securitate în următoarea componenţă:
Preşedinte
    VORONIN Vladimir        – Preşedinte al Republicii Moldova,
                                               Comandant Suprem al Forţelor Armate
Secretar
    MOREI Ion                    – şef al Serviciului Consiliului Suprem de Securitate
                                             al Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova
Membri:
    GRECEANÎI Zinaida     – Prim-ministru
    STOICOV Iurie             – preşedinte al Comisiei pentru securitatea naţională,
                                             apărare şi ordinea publică a Parlamentului
    REŞETNICOV Artur     – director al Serviciului de Informaţii
                                             şi Securitate al Republicii Moldova
    GURBULEA Valeriu      – Procuror General
    STRATAN Andrei         – viceprim-ministru, ministru al afacerilor
                                            externe şi integrării europene
    PAPUC Gheorghe         – ministru al afacerilor interne
    VRABIE Vitalie             – ministru al apărării
    TALMACI Leonid        – guvernator al Băncii Naţionale a Moldovei
    BURDUJA Sergiu         – director al Centrului pentru
                                           Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei.
    [Art.1 în redacţia DP2000-IV din 15.12.08, MO226-229/19.12.08 art.838]
    Art. 2. – Preşedintele Parlamentului este în drept să participe la şedinţele Consiliului Suprem de Securitate.
  Art. 3. - Consiliul Suprem de Securitate îşi desfăşoară activitatea în temeiul Constituţiei Republicii Moldova, Legii securităţii statului, altor acte legislative şi al Regulamentului Consiliului Suprem de Securitate, aprobat de către Preşedintele Republicii Moldova.
    Art. 4. – Guvernul şi autorităţile administraţiei publice vor prezenta Consiliului Suprem de Securitate informaţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii şi îi vor acorda asistenţă multilaterală.
    Art. 5. – Se abrogă Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1402-IV din 30 noiembrie 2007 privind constituirea Consiliului Suprem de Securitate.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Vladimir VORONIN

    Nr. 1601-IV. Chişinău, 7 aprilie 2008.