LPC88/2008
ID intern unic:  327837
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 88
din  24.04.2008
pentru modificarea anexei nr.3 la Legea nr.764-XV
din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială
a  Republicii Moldova
Publicat : 16.05.2008 în Monitorul Oficial Nr. 86-87     art Nr : 304
    Parlamentul  adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - În anexa nr.3 la Legea nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.16, art.53), cu modificările ulterioare, compartimentul “Raionul Călăraşi” se modifică după cum urmează:
    la poziţia “Total localităţi”, cifrele “43” se substituie prin cifrele “44”;
    la poziţia “localităţi în componenţa satelor (comunelor)”, cifrele “41” se substituie prin cifrele “42”;
    poziţia “Ţibirica” va avea următorul cuprins:
    “Ţibirica        Ţibirica
                         Schinoasa”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                Marian LUPU

    Nr.88-XVI. Chişinău, 24 aprilie 2008.