HGA627/2008
ID intern unic:  327979
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 627
din  23.05.2008
cu privire la aprobarea completărilor ce se
operează în Hotărîrea Guvernului nr.547 din 4 august 1995
Publicat : 27.05.2008 în Monitorul Oficial Nr. 92-93     art Nr : 619
    Abrogată prin HG774 din 20.06.16, MO169-183/24.06.16 art.834

    În scopul aplicării principiilor economiei de piaţă vizînd liberalizarea continuă a preţurilor şi conform Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 547 din 4 august 1995 “Cu privire la măsurile de coordonare şi reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)” (se anexează).

    Prim-ministru                                                               Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                Igor Dodon
    Ministrul construcţiilor şi
    dezvoltării teritoriului                                                    Vladimir Baldovici

    Nr. 627. Chişinău, 23 mai 2008.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 627
din 23 mai 2008
Completările ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr.547 din 4 august 1995
    Hotărîrea Guvernului nr. 547 din 4 august 1995 “Cu privire la măsurile de coordonare şi reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.53-54, art.426), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Pct.8 se completează în final cu cuvintele “şi Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei”.
    2. În anexa nr.3 “Lista mărfurilor social-importante, comercializate la preţuri libere  cu aplicarea adaosului comercial limitat”, aprobată prin hotărîrea sus-numită, după poziţia “Materiale de construcţie”, se completează cu poziţia “Ciment”.