HPC116/2008
ID intern unic:  328011
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 116
din  22.05.2008
pentru completarea Hotărîrii Parlamentului
 nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele
 de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova
Publicat : 03.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 97-98     art Nr : 358     Data intrarii in vigoare : 22.05.2008
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art.I. - La punctul 1 litera  a) din Hotărîrea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova, cu modificările ulterioare, după textul:
    “-  Ziua victimelor stalinismului (6 iulie);”
    se introduce textul:
    “-  Ziua Nistrului (ultima zi de duminică a lunii mai);”.
    Art.II. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                    Marian LUPU

    Nr.116-XVI. Chişinău,  22 mai 2008.