HGA670/2008
ID intern unic:  328115
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 670
din  06.06.2008
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa nr.3 la  Hotărîrea Guvernului nr.547
din 4 august 1995
Publicat : 10.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 102     art Nr : 667
    Abrogată prin HG774 din 20.06.16, MO169-183/24.06.16 art.834

    În scopul protecţiei drepturilor consumatorilor în satisfacerea cerinţelor privind produsele alimentare şi conform Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă completările ce se operează în anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.547 din 4 august 1995 “Cu privire la măsurile de coordonare şi reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                         Igor Dodon

    Nr. 670. Chişinău, 6 iunie 2008.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 670
din 6 iunie 2008
Completările ce se operează în anexa nr.3 la
Hotărîrea Guvernului nr.547 din 4 august 1995
    Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.547 din 4 august 1995 “Cu privire la măsurile de coordonare şi reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.53-54, art.426), cu modificările şi completările ulterioare, după poziţia “Pîine şi produse de panificaţie”, se completează cu următoarele poziţii:
    “Paste făinoase
    Crupe
    Orez
    Hrişcă”.