LPC110/2008
ID intern unic:  328203
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 110
din  16.05.2008
pentru modificarea anexei nr.1 la Legea nr. 1380-XIII
din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal
Publicat : 20.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 107-109     art Nr : 421
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - Anexa nr.1 la Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:

    anexa

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                              Marian LUPU

    Nr.110-XVI. Chişinău, 16 mai 2008.