LPC130/2008
ID intern unic:  328338
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 130
din  12.06.2008
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 01.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 115-116     art Nr : 445
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - La articolul 17 alineatul 1 din Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.33), cu modificările ulterioare, cuvintele “şi societăţile pe acţiuni de tip închis (cu excepţia celor agricole)” se exclud.
    Art.II. - La articolul 13 alineatul (1) din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.1, art.2), cu modificările ulterioare, ultima propoziţie se exclude.
    Art.III. - La articolul 7 din Legea privatizării întreprinderilor din localităţile din stînga Nistrului şi din municipiul Bender nr.338-XV din 14 octombrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.189-192, art.862), cuvintele “de tip închis, indiferent de numărul acţionarilor” se exclud. 
    Art.IV. - La articolul 20 alineatul (1) din Legea nr.407-XVI din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49, art.213), cuvintele “de tip deschis” se exclud. 
    Art.V. - La articolul 5 alineatul (1) din Legea nr.61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (Monitorul Oficial  al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126, art.530), cu modificările ulterioare, cuvintele “de tip închis” se exclud.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                           Marian LUPU

    Nr.130-XVI. Chişinău, 12 iunie 2008.