HGM768/2008
ID intern unic:  328380
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 768
din  27.06.2008
cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru consolidarea
managementului migraţiei şi al sistemului de azil din
Republica Moldova pe anii 2008-2009
Publicat : 04.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 117-119     art Nr : 775
    Abrogată prin HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858

    MODIFICAT

    HG159 din 26.02.09, MO49-50/06.03.09 art.206


    În scopul îndeplinirii angajamentelor asumate de Republica Moldova în vederea integrării europene, inclusiv combaterii migraţiei ilegale şi gestionării eficiente a politicilor migraţionale, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul de acţiuni pentru consolidarea managementului migraţiei şi al sistemului de azil din Republica Moldova pe anii 2008-2009, conform anexei nr.1.
    2. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale de resort:
    vor asigura, în limitele competenţei, implementarea prevederilor Planului de acţiuni pentru consolidarea managementului migraţiei şi al sistemului de azil din Republica Moldova pe anii 2008-2009;
    vor prezenta Guvernului, conform atribuţiilor funcţionale, trimestrial, pînă la data de 10 a lunii ce urmează după trimestrul gestionar, informaţia despre implementarea Planului menţionat.
    [Pct.2 modificat prin HG159 din 26.02.09, MO49-50/06.03.09 art.206]
    3. Monitorizarea şi controlul asupra realizării măsurilor incluse în Planul de acţiuni pentru consolidarea managementului migraţiei şi al sistemului de azil din Republica Moldova pe anii 2008-2009 se pun în sarcina domnului Valentin MEJINSCHI, viceprim-ministru.
    [Pct.3 în redacţia HG159 din 26.02.09, MO49-50/06.03.09 art.206]
    4. Se abrogă unele hotărîri de Guvern, conform anexei nr.2

    PRIM-MINISTRU                                                                  Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                            Igor Dodon
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe şi integrării europene                 Andrei Stratan
    Ministrul afacerilor interne                                                      Valentin Mejinschi
    Ministrul finanţelor                                                                  Mariana Durleşteanu
    Ministrul educaţiei şi tineretului                                              Larisa Şavga
    Ministrul dezvoltării informaţionale                                         Pavel Buceaţchi
    Ministrul protecţiei sociale, familiei şi copilului                      Galina Balmoş

    Nr. 768. Chişinău, 27 iunie 2008.

    anexa nr.1 
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 768
din  27 iunie 2008
LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 448 din 27 aprilie 2006 „Privind aprobarea Programului naţional de acţiuni în domeniul migraţiei şi azilului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.112-115, art.849).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 1413 din 13 decembrie 2006 „Privind aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 448 din 27 aprilie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.195-198, art.1513).
    3. Punctul 50 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.462 din 24 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.66-68, art.437).