LPC129/2008
ID intern unic:  328415
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 129
din  12.06.2008
privind abrogarea Legii nr.245-XVI din 20 octombrie 2005
pentru interpretarea prevederilor unor acte legislative
Publicat : 08.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 120-121     art Nr : 468
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr.245-XVI din 20 octombrie 2005 pentru interpretarea prevederilor unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii  Moldova, 2005, nr.142–144, art.670) se abrogă.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                   Marian LUPU

    Nr.129-XVI. Chişinău, 12 iunie 2008.