HGC799/2008
ID intern unic:  328439
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 799
din  02.07.2008
cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului
 nr. 1001 din 30 septembrie 2005
Publicat : 08.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 120-121     art Nr : 809
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 1001 din 30 septembrie 2005 “Privind instituirea Consiliului naţional pentru protecţia drepturilor copilului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 132-134, art. 1079) va avea următorul cuprins:
“Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 1001
din 30 septembrie 2005
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului naţional pentru protecţia drepturilor copilului
    STEPANIUC Victor                – viceprim-ministru, preşedinte al Consiliului
    BALMOŞ Galina                     – ministru al protecţiei sociale, familiei şi copilului,
                                                      vicepreşedinte al Consiliului
    DUMBRĂVEANU Viorica     – şef direcţie, Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei
                                                     şi Copilului, secretarul Consiliului
    ŞAVGA Larisa                        – ministru al educaţiei şi tineretului
    LUPAN Nina                          – viceministru al finanţelor
    ZUBIC Valentin                       – viceministru al afacerilor interne
    TATAROV Sergiu                   – viceministru al administraţiei publice locale
    EŞANU Nicolae                      – viceministru al justiţiei
    SAINCIUC Sergiu                   – viceministru al economiei şi comerţului
    GOLOVIN Boris                     – viceministru al sănătăţii
    ROTARU Oleg                        – viceministru al dezvoltării informaţionale
    GOLOVATIUC Vladimir        – director al Biroului Naţional de Statistică
    APOLSCHI Raisa                   – director al Centrului pentru Drepturile
                                                      Omului din Moldova”.

    PRIM-MINISTRU                                                       Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                        Victor Stepaniuc
    Ministrul protecţiei sociale, familiei şi copilului         Galina Balmoş

    Nr. 799. Chişinău, 2 iulie 2008.