HGA797/2008
ID intern unic:  328468
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 797
din  02.07.2008
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează
 în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 11.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 122-124     art Nr : 815
    Abrogată prin HG710 din 26.09.12, MO205-207/28.09.12 art.766

    MODIFICAT

   
HG1001 din 26.12.11, MO238-242/30.12.11 art.1100

    În scopul executării prevederilor art. IV din Legea nr. 56-XVI din 20 martie 2008 privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 80, art. 263), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                        Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează: 
    Ministrul justiţiei                                           Vitalie Pîrlog

    Nr. 797. Chişinău, 2 iulie 2008.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 797 din 2 iulie 2008
Modificările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    [Pct.1 abrogat prin HG1001 din 26.12.11, MO238-242/30.12.11 art.1100]
    2. În anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 525 din 16 mai 2006 “Privind salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 75-78, art. 566), cu modificările şi completările ulterioare, poziţia Centrul pentru Drepturile Omului va avea următorul cuprins:
“Centrul pentru Drepturile Omului
Funcţia

Grila de salarii

Consilier ai avocatului parlamentar

1100-1650

Şef serviciu

1100-1650

Contabil-şef

1100-1650

Şef reprezentanţă

1100-1650

Consultant principal

1000-1500

Consultant superior

900-1400

Specialist principal

800-1200

Specialist coordonator

750-1100"