HGA893/2008
ID intern unic:  328706
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 893
din  25.07.2008
privind modificarea Hotărîrii Guvernului
nr. 959 din 9 septembrie 2005
Publicat : 29.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 138-139     art Nr : 895
    Abrogată prin HG210 din 24.03.14, MO72-77/28.03.14 art.233

    În scopul asigurării depline a evidenţei cetăţenilor Republicii Moldova, domiciliaţi în localităţile din raioanele de est ale Republicii, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    La punctul 1 alineatul unu din Hotărîrea Guvernului nr. 959 din 9 septembrie 2005 “Cu privire la măsurile de asigurare a confirmării cetăţeniei şi documentării populaţiei din localităţile din stînga Nistrului (Transnistria)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 123-125, art. 1032), cu modificările ulterioare, sintagma “1 iulie 2008” se substituie cu sintagma “31 decembrie 2008”.

    PRIM-MINISTRU                                                    Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                             Igor Dodon
    Ministrul dezvoltării informaţionale                          Pavel Buceaţchi

    Nr. 893. Chişinău, 25 iulie 2008.