HGM963/2008
ID intern unic:  328907
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 963
din  11.08.2008
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează
 în anexele nr. 4 şi nr. 6 la Hotărîrea Guvernului nr. 928 din 13 august 2007
Publicat : 19.08.2008 în Monitorul Oficial Nr. 157-159     art Nr : 970
    MODIFICAT
    Rectificare MO179 din 30.09.08, pag. 20


    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările ce se operează în anexele nr. 4 şi nr. 6 la Hotărîrea Guvernului nr. 928 din 13 august 2007 “Cu privire la modul de constituire şi de utilizare a mijloacelor speciale ale instituţiilor publice subordonate Ministerului Sănătăţii (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                               Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                        Igor Dodon
    Viceprim-ministru                                                 Victor Stepaniuc
    Ministrul sănătăţii                                                 Larisa Catrinici
    Ministrul finanţelor                                               Mariana Durleşteanu

    Nr. 963. Chişinău, 11 august 2008.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 963 din 11 august 2008
Modificările ce se operează în anexele nr. 4 şi nr. 6
la Hotărîrea Guvernului nr. 928 din 13 august 2007
    Anexele nr. 4 şi nr. 6 la Hotărîrea Guvernului nr. 928 din 13 august 2007 “Cu privire la modul de constituire şi de utilizare a mijloacelor speciale ale instituţiilor publice subordonate Ministerului Sănătăţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 141-145, art. 1011) vor avea următorul cuprins:
“Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului
nr. 928 din 13 august 2007
Nomenclatorul şi mărimea taxelor pentru lucrările efectuate şi serviciile
prestate contra plată de către instituţiile de învăţămînt subordonate
Ministerului Sănătăţii

    nomenclator
    [Anexa nr.4 modificată prin RMO179 din 30.09.08, pag. 20]
“Anexa nr. 6
la Hotărîrea Guvernului
nr. 928 din 13 august 2007
Nomenclatorul şi mărimea taxelor pentru lucrările efectuate
şi serviciile prestate contra plată de către instituţiile din sfera
ştiinţei şi inovării subordonate Ministerului Sănătăţii

Nr. d/o Denumirea serviciilor Unitatea de măsură Mărimea taxei, lei
1 2 3 4
1.

Pregătirea în bază de contract a cadrelor medicale cu studii postuniversitare ştiinţifice prin doctorat şi postdoctorat

1.1.

Pregătirea în bază de contract a cadrelor medicale, cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii postuniversitare prin doctorat şi postdoctorat, în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemitanu"

1 persoană
10500
1.2.

Pregătirea în bază de contract a cadrelor medicale, cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii postuniversitare ştiinţifice prin doctorat (cu frecvenţă redusă), în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiianu"

1 persoană
5250
1.3.

Pregătirea în bază de contract a cadrelor medicale, cetăţeni străini, cu studii postuniversitare ştiinţifice prin doctorat la secţia de zi şi cu frecvenţă redusă, în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemitanu"

1 persoană
La preţ
contractual
2.

Activitatea de producţie a subdiviziunilor interioare ale instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării

2.1.

Activitatea de producţie a laboratoarelor ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemitanu"

 
Efectuarea cercetărilor, investigaţiilor
Analiză
/unitate        
La preţ      contractual
2.2.

Activitatea de producţie a Vivariului Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemitanu"

 

Creşterea şi comercializarea şoarecilor, şobolanilor şi iepurilor altor organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării în scopuri experimentale

1 unitate     

Conform preţului de cost

2.3.

Activitatea de producţie a Centrului de cultivare a plantelor medicinale "Bardar" al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemitanu"

 
Comercializarea plantelor medicinale

1 kg           

Conform preţului de cost
3.
Comercializarea maculaturii şi deşeurilor
 

Comercializarea maculaturii şi deşeurilor în urma trecerii Ia pierderi a mijloacelor uzate

1 kg etc.         

Conform preţului de cost
4.
Prestarea serviciilor comunale
 

Prestarea serviciilor comunale (energia electrică, energia termică, gaze, apă şi canalizare, salubritate, servicii de telecomunicaţie)

 

Conform tarifelor în vigoare sau  preţului de cost"