HGC1103/2008
ID intern unic:  329215
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1103
din  29.09.2008
cu privire la abrogarea unor hotărîri de Guvern
Publicat : 03.10.2008 în Monitorul Oficial Nr. 180-181     art Nr : 1107
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se abrogă unele hotărîri de Guvern, conform anexei.

    Prim-ministru                                                  Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                  Igor Dodon
    Ministrul justiţiei                                            Vitalie Pîrlog

    Nr. 1103. Chişinău, 29 septembrie 2008.
Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 1103
din 29 septembrie 2008
LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.594 din 5 august 1994 „Cu privire la aprobarea Concepţiei locative naţionale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.18).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.199 din 2 aprilie 1996 „Cu privire la măsurile de intensificare a combaterii corupţiei, protecţionismului şi crimei organizate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.34, art.232).
    3. Hotărîrea Guvernului nr.664 din 29 noiembrie 1996 „Cu privire la Programul de creare a bazei normative în construcţii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.12, art.50).
    4. Hotărîrea Guvernului nr.429 din 8 mai 1997 „Cu privire la situaţia social-economică a republicii şi măsurile urgente pentru ameliorarea ei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.35-36, art.404).
    5. Hotărîrea Guvernului nr.671 din 18 iulie 1997 „Privind măsurile de intensificare a combaterii criminalităţii şi de menţinere a ordinii publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.57-58, art.615).
    6. Hotărîrea Guvernului nr.750 din 7 august 1997 „Cu privire la situaţia social-economică a republicii şi măsurile pentru ameliorarea ei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.56, art.609).
    7. Hotărîrea Guvernului nr.1018 din 4 noiembrie 1997 „Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.429 din 8 mai 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.84-85, art.835).
    8. Hotărîrea Guvernului nr.149 din 9 februarie 1998 „Privind aprobarea Programului naţional de securitate aeronautică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.28-29, art.198).
    9. Hotărîrea Guvernului nr.356 din 26 aprilie 1999 „Despre aprobarea Concepţiei pentru dezvoltarea sistemului de dialog social” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.50-52, art.404).
    10.  Hotărîrea Guvernului nr.147 din 21 februarie 2000 „Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.664 din 29 noiembrie 1996” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.19-20, art.227).
    11. Hotărîrea Guvernului nr.449 din 12 mai 2000 „Cu privire la activitatea Ministerului Sănătăţii şi măsurile întreprinse în combaterea fraudelor şi corupţiei în instituţiile medicale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.57-58, art.532).
    12. Hotărîrea Guvernului nr.1186 din 22 noiembrie 2000 „Cu privire la aprobarea Concepţiei de substituire a produselor de import” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.149-151, art.1299).
    13. Punctul 22 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1269 din 20 decembrie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.163-165, art.1371).
    14. Hotărîrea Guvernului nr.78 din 29 ianuarie 2002 „Cu privire la activitatea Ministerului Sănătăţii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.17-19, art.141).
    15. Hotărîrea Guvernului nr.1036 din 1 august 2002 „Pentru aprobarea Modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.149 din 9 februarie 1998” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.120, art.1187).
    16. Hotărîrea Guvernului nr.1089 din 16 august 2002 „Cu privire la aprobarea Planului măsurilor organizatorice pentru impulsionarea activităţii gărzilor populare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.122-123, art.1218).
    17. Hotărîrea Guvernului nr.1539 din 28 noiembrie 2002 „Cu privire la unele măsuri de revitalizare a ramurii tutunului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.162-165, art.1676).
    18. Punctul I din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1696 din 27 decembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.185-189, art.1845).
    19. Hotărîrea Guvernului nr.22 din 16 ianuarie 2003 „Cu privire la adoptarea Concepţiei administrării corporative a întreprinderilor din economia naţională” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.3-5, art.25).
    20. Hotărîrea Guvernului nr.35 din 20 ianuarie 2003 „Pentru aprobarea mecanismului de realizare a Legii privind minimul de asistenţă medicală gratuită, garantat de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.6-8, art.39).
    21. Hotărîrea Guvernului nr.868 din 14 iulie 2003 „Cu privire la aprobarea Modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.35 din 20 ianuarie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.155-158, art.916).
    22. Hotărîrea Guvernului nr.991 din 12 august 2003 „Cu privire la Planul de acţiuni complexe în vederea eficientizării utilizării resurselor naturale, inclusiv a resurselor acvatice, resurselor minerale şi a fondului forestier” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.182-185, art.1035).
    23. Hotărîrea Guvernului nr.1059 din 29 august 2003 „Despre aprobarea Programului Naţional de renovare şi descentralizare a sistemelor de alimentare cu căldură a localităţilor din Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.191-195, art.1105).
    24. Hotărîrea Guvernului nr.1377 din 18 noiembrie 2003 „Cu privire la aprobarea Planului de măsuri pentru combaterea corupţiei şi asigurarea supremaţiei legii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.235-238, art.1435).
    25. Hotărîrea Guvernului nr.1637 din 31 decembrie 2003 „Despre aprobarea Modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1539 din 28 noiembrie 2002” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.13-15, art.110).
    26. Hotărîrea Guvernului nr.63 din 27 ianuarie 2004 „Despre acţiunile şi sarcinile primordiale privind sporirea eficienţei activităţii autorităţilor administraţiei publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.22-25, art.190).
    27. Punctul 7 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.363 din 8 aprilie 2004 „Privind modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.61-63, art.499).
    28. Hotărîrea Guvernului nr.873 din 30 iulie 2004 „Cu privire la aprobarea Programului naţional de elaborare a reglementărilor tehnice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.132-137, art.1046).
    29. Hotărîrea Guvernului nr.1379 din 13 decembrie 2004 „Cu privire la realizarea unor acţiuni întru eficientizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.233-236, art.1570).
    30. Punctul 1 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.768 din 25 iulie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.101-103, art.822).
    31. Hotărîrea Guvernului nr.786 din 1 august 2005 „Cu privire la coordonarea activităţii interministeriale pentru promovarea politicii de integrare europeană a Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.107-109, art.869).
    32. Hotărîrea Guvernului nr.790 din 1 august 2005 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru realizarea Programului de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 „Modernizarea ţării - bunăstarea poporului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.104-106, art.853).
    33. Hotărîrea Guvernului nr.935 din 2 septembrie 2005 „Cu privire la aprobarea Programului de pregătire a sportivilor din Republica Moldova pentru participare la ediţia a XXIX-a a Jocurilor Olimpice de vară din anul 2008, or.Beijing (China)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.119-122, art.1008).
    34. Hotărîrea Guvernului nr.1031 din 3 octombrie 2005 „Cu privire la implementarea programelor naţionale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.135-138, art.1116).
    35. Hotărîrea Guvernului nr.1148 din 4 noiembrie 2005 „Cu privire la programul social-economic cu destinaţie specială în domeniul construcţiei de locuinţe” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.154-156, art.1262).
    36. Hotărîrea Guvernului nr.1314 din 12 decembrie 2005 „Cu privire la executarea  Programului  de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 „Modernizarea ţării - bunăstarea poporului” şi acţiunile orientate  spre asigurarea creşterii economice calitative şi bunăstării populaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.168-171, art.1402).
    37. Hotărîrea Guvernului nr.1398 din 28 decembrie 2005 „Cu privire la realizarea Programului naţional de acţiuni prioritare pentru redresarea situaţiei privind securitatea circulaţiei rutiere pe termen scurt - anii 2003-2004 şi pe termen lung - pînă în anul 2008” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.1-4, art.5).
    38. Hotărîrea Guvernului nr.1400 din 30 decembrie 2005 „Cu privire la activitatea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei întru realizarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.1-4, art.7).
    39. Hotărîrea Guvernului nr.812 din 11 iulie 2006 „Cu privire la mersul implementării Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei în primul semestru al anului 2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.106-111, art.844).
    40. Hotărîrea Guvernului nr.815 din 12 iulie 2006 „Privind mersul îndeplinirii Programului Naţional de renovare şi descentralizare a sistemelor de alimentare cu căldură a localităţilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1059 din 29 august 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.112-115, art.865).
    41. Hotărîrea Guvernului nr.888 din 3 august 2006 „Cu privire la evoluţia social-economică a Republicii Moldova şi executarea Planului de acţiuni pentru realizarea Programului de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 „Modernizarea ţării - bunăstarea poporului” în primul semestru al anului 2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.131-136, art.968).
    42. Hotărîrea Guvernului nr.1014 din 5 septembrie 2006 „Privind aprobarea modificării ce se operează în Programul de pregătire a sportivilor din Republica Moldova pentru participare la ediţia a XXIX-a a Jocurilor Olimpice de vară din anul 2008, or.Beijing (China)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.153-156, art.1162).
    43. Hotărîrea Guvernului nr.1079 din 20 septembrie 2006 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1031 din 3 octombrie 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.150-152, art.1152).
    44. Hotărîrea Guvernului nr.1312 din 15 noiembrie 2006 „Privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1148 din 4 noiembrie 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.178-180, art.1387).
    45. Hotărîrea Guvernului nr.1375 din 4 decembrie 2006 „Privind activitatea Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale în anul 2005 şi semestrul I al anului 2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.189-192, art.1472).
    46. Punctul 3 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 56 din 22 ianuarie 2007 „Cu privire la modificarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.14-17, art.75).
    47. Hotărîrea Guvernului  nr.113 din 3 februarie 2007 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni prioritare privind implementarea în anul 2007 a Planului de Acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.25-28, art.152).
    48. Hotărîrea Guvernului nr.200 din 26 februarie 2007 „Cu privire la implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei şi activitatea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei în anul 2006”  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.29-31 art.211).
    49. Hotărîrea Guvernului nr.276 din 13 martie 2007 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1031 din 3 octombrie 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.39-42, art.295).
    50. Hotărîrea Guvernului nr.384 din 6 aprilie 2007 „Cu privire la evoluţia social-economică a Republicii Moldova şi executarea Planului de acţiuni pentru realizarea Programului de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 „Modernizarea ţării - bunăstarea poporului” în anul 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.54-56, art.415).
    51. Hotărîrea Guvernului nr.894 din 7 august 2007 „Cu privire la implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei în semestrul I al anului 2007” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.127-130, art.938).
    52. Punctul 3 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.986 din 30 august 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.141-145, art.1027).
    53. Hotărîrea Guvernului nr.1021 din 13 septembrie 2007 „Cu privire la evoluţia social-economică şi executarea Planului de acţiuni pentru realizarea Programului de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 „Modernizarea ţării - bunăstarea poporului” în semestrul I al anului 2007” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.149-152, art.1066).
    54. Punctul 2 din completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1077 din 2 octombrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.161-164, art.1125).
    55. Hotărîrea Guvernului nr.1265 din 21 noiembrie 2007 „Cu privire la realizarea Programului de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 „Modernizarea ţării - bunăstarea poporului” în primele nouă luni ale anului 2007 şi executarea în anii 2005-2007 a obiectivelor cantitative principale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.184-187, art.1316).
    56. Hotărîrea Guvernului nr.1343 din 30 noiembrie 2007 „Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr.790 din 1 august 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.194-197, art.1400).
    57. Punctul 4 din Hotărîrea Guvernului nr.24 din 18 ianuarie 2008 „Cu privire la realizarea Programului naţional de combatere şi profilaxie a holerei şi altor boli diareice acute pentru anii 2003-2010” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.16-17, art.88).
    58. Hotărîrea Guvernului nr.174 din 18 februarie 2008 „Privind realizarea Programului Naţional de renovare şi descentralizare a sistemelor de alimentare cu căldură a localităţilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1059 din 29 august 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.40-41, art.242).
    59. Hotărîrea Guvernului nr.327 din 19 martie 2008 „Cu privire la realizarea în anul 2007 a Programului de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 „Modernizarea ţării - bunăstarea poporului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.61-62, art.395).
    60. Punctele 13, 34 şi 38 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.462 din 24 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.66-68, art.437).
    61. Punctul 5 din Hotărîrea Guvernului nr.820 din 4 iulie 2008 „Privind realizarea Programului naţional de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pe anii 2006-2010 (perioada de referinţă - semestrul II al anului 2007 – trimestrul I al anului 2008)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.122-124, art.827).