HGC1120/2008
ID intern unic:  329285
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1120
din  03.10.2008
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998
Publicat : 07.10.2008 în Monitorul Oficial Nr. 182     art Nr : 1120
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Alineatele trei şi patru ale punctului 6 din Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 “Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, vor avea următorul cuprins:
    “Se obligă băncile licenţiate, casele de schimb valutar şi persoanele juridice ce prestează servicii hoteliere, care deţin licenţa Băncii Naţionale a Moldovei pentru desfăşurarea activităţii de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, să-şi doteze ghişeele în care se efectuează operaţiunile de schimb valutar respective, pînă la 1 ianuarie 2009, cu maşini de casă şi control cu memorie fiscală şi conexiune GPRS. Acestora li se acordă dreptul să folosească şi alte tehnologii cu o funcţionalitate echivalentă (prin reţele fixe/mobile).
    Se recomandă Inspectoratului Fiscal Principal de Stat să monitorizeze şi să supravegheze implementarea diverselor tehnologii de transport date în domeniul decontărilor băneşti în numerar.”                

    PRIM-MINISTRU                                              Zinaida GRECEANÎI 

    Contrasemnează: 
    Ministrul finanţelor                                             Mariana Durleşteanu  

    Nr. 1120. Chişinău, 3 octombrie 2008.