HGM1127/2008
ID intern unic:  329303
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1127
din  07.10.2008
cu privire la aprobarea modelelor permiselor
de conducere  de tip nou
Publicat : 10.10.2008 în Monitorul Oficial Nr. 183-185     art Nr : 1128
    MODIFICAT
   
HG320 din 11.04.18, MO121-125/13.04.18 art.360; în vigoare 13.04.18
    HG398 din 16.06.15, MO160/19.06.15 art.443


    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Modelul permisului de conducere de generația DL2015, conform anexei nr.1;
    Modelul permisului de conducere provizoriu de tip nou, conform anexei nr. 2;
    Condiţiile provizorii pentru eliberarea permiselor de conducere, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 778 din 20 noiembrie 1995, conform anexei nr. 3;
    Modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1452 din 24 decembrie 2007 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier”, conform anexei nr. 4;
    Modelul permisului de conducere internațional, conform anexei nr. 5.
    [Pct.1 modificat prin HG320 din 11.04.18, MO121-125/13.04.18 art.360; în vigoare 13.04.18]
    [Pct.1 modificat prin HG398 din 16.06.15, MO160/19.06.15 art.443]
    2. Permisele de conducere puse în aplicare prin Hotărîrea Guvernului nr. 778 din 20 noiembrie 1995 „Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a tipurilor mecanolizibile de permis de conducere şi certificat de înmatriculare a mijloacelor de transport” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 11-12, art. 57) se vor elibera  pînă la 1 ianuarie 2011, concomitent cu permisele de conducere de tip nou, cu respectarea condiţiilor prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta hotărîre şi  rămîn  valabile pe  un termen nelimitat. Eliberarea permiselor de conducere de tip nou şi preschimbarea celor de tip vechi se va efectua numai la solicitarea cetăţenilor.
    3. Ministerul Dezvoltării Informaţionale, în termen de pînă la 1 ianuarie 2011, va asigura implementarea noului sistem de documentare a conducătorilor de vehicule  pe întreg teritoriul republicii.
    4. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va informa statele străine despre punerea în aplicare în Republica Moldova a permiselor de conducere de tip nou.

    PRIM-MINISTRU                                                    Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, ministrul
    afacerilor externe şi integrării europene                  Andrei Stratan
    Ministrul dezvoltării informaţionale                          Pavel Buceaţchi

    Nr. 1127. Chişinău, 7 octombrie 2008.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr.1127 din 7 octombrie 2008

Modelul permisului de conducere
de generaţia DL2015
    [Anexa nr.1 în redacția HG398 din 16.06.15, MO160/19.06.15 art.443]

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.1127
din 7 octombrie 2008

Modelul permisului de conducere provizoriu de tip nou

Recto

Verso

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr.1127
din 7 octombrie 2008

CONDIŢII  PROVIZORII
pentru eliberarea permiselor de conducere, aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 778 din 20 noiembrie 1995
1. CATEGORII DE  VEHICULE
    “A” - motocicletele şi alte autovehicule similare;
    “B” – autovehiculele ale căror masă maximă autorizată nu depăşeşte 3500 kg şi ale căror număr de locuri pe scaune, în afara locului conducătorului, nu este mai mare de opt;
    “C” – autovehiculele destinate transportului de bunuri şi ale căror masă maximă autorizată depăşeşte 3500 kg;
    “D” – autovehiculele destinate transportului de persoane avînd mai mult de opt locuri pe scaune, în afara locului conducătorului;
    “E” – ansamblul de vehicule al cărui autovehicul trăgător face parte din categoriile “B”, “C” sau “D”, pentru care conducătorul de autovehicul deţine permis, însă, împreună cu remorca, nu se încadrează în nici una din aceste categorii;
    “F” – troleibuzele;
    “H” – tractoarele cu roţi cu/sau fără remorci, precum şi maşinile autopropulsate şi mecanismele cu destinaţii diferite, care dezvoltă o viteză redusă.
2. CONDIŢII DE VÎRSTĂ PENTRU CONDUCĂTORII
DE VEHICULE
    Pentru categoria „A” - cel puţin 16 ani împliniţi.
    Pentru categoriile „B”, ”C” şi „H” - cel puţin 18 ani împliniţi.
    Pentru categoriile „D”, „E” şi „F” - cel puţin 21 ani împliniţi (militarii prin excepţie - cel puţin 19 ani împliniţi).

Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr.1127
din 7 octombrie 2008

Modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului
nr. 1452 din 24 decembrie 2007
    Hotărîrea Guvernului nr. 1452 din 24 decembrie 2007 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 8-10, art. 42) se modifică după cum urmează:
    punctul 2 se exclude;
    anexa nr. 4 la Regulamentul cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier va avea următorul cuprins:
                   
“Anexa nr.4
la Regulamentul cu privire la permisul
de conducere, organizarea şi desfăşurarea
examenului pentru obţinerea permisului
de conducere şi condiţiile de admitere
la traficul rutier

Forma şi conţinutul permisului de conducere al Republicii Moldova
(faţă)

Forma şi conţinutul permisului de conducere al Republicii Moldova
(verso)

    Anexa nr. 5
la Hotărîrea Guvernului
nr. 1127 din 7 octombrie 2008

Modelul permisului de conducere internațional
Coperta exterioară


Coperta interioară


Paginile interioare
Paginile interioare se prezintă în limbile română, engleză, germană, spaniolă, italiană, rusă, portugheză şi franceză.

    [Anexa nr.5 introdusă prin HG320 din 11.04.18, MO121-125/13.04.18 art.360; în vigoare 13.04.18]