HBNM178/2008
ID intern unic:  329355
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 178
din  18.09.2008
cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative
în domeniul reglementării valutare
Publicat : 17.10.2008 în Monitorul Oficial Nr. 187-188     art Nr : 558
    MODIFICAT
    HBN20 din 10.09.15, MO258-261/18.09.15 art.1718; în vigoare 18.10.15
   
HBN230 din 28.11.13, MO297-303/20.12.13 art.1876

    În temeiul art.11, 26 şi 51 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
    [Pct.I-III abrogate prin HBN230 din 28.11.13, MO297-303/20.12.13 art.1876]
  
  IV. Se modifică Instrucţiunea privind angajamentele externe, aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.185 din 13.07.2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.116-119, art.427), cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
    1. În tot textul Instrucţiunii, inclusiv în anexe, cuvintele „banca autorizată”, „solicitantul-banca autorizată” la cazul şi numărul respectiv se înlocuiesc, respectiv, cu cuvintele „banca licenţiată”, „solicitantul-banca licenţiată” la cazul şi numărul respectiv.
    2. Punctul 1.9 va avea următorul cuprins:
    „1.9. Bancă licenţiată - bancă care deţine licenţa pentru activităţi financiare, eliberată de Banca Naţională a Moldovei conform Legii instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare.”.
    [Pct.V-VI abrogate prin HBN230 din 28.11.13, MO297-303/20.12.13 art.1876]
    [Pct.VII abrogat prin HBN20 din 10.09.15, MO258-261/18.09.15 art.1718; în vigoare 18.10.15]
    [Pct.VIII-XIV abrogate prin HBN230 din 28.11.13, MO297-303/20.12.13 art.1876]

    VICEPREŞEDINTELE CONSILIULUI
    DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII
    NAŢIONALE A MOLDOVEI                                     Victor CIBOTARU

    Nr. 178. Choşinău, 18 septembrie 2008.