DPO1889/2008
ID intern unic:  329358
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1889
din  15.10.2008
privind numirea domnului Sergiu STATI în funcţia de consilier al
Preşedintelui Republicii Moldova în problemele politice
Publicat : 17.10.2008 în Monitorul Oficial Nr. 187-188     art Nr : 675
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Domnul Sergiu STATI se numeşte, de la data de 16 octombrie 2008, în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în problemele politice.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA              Vladimir VORONIN

    Nr. 1889-IV. Chişinău, 15 octombrie 2008.