HGC1156/2008
ID intern unic:  329402
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1156
din  13.10.2008
pentru modificarea Regulamentului cu privire la acordarea unor
garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile
Publicat : 21.10.2008 în Monitorul Oficial Nr. 189     art Nr : 1165
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Din punctul 1, din denumirea capitolului III şi din punctul 12 al Regulamentului cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 435 din 23 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 60-63, art. 469) cuvintele “rezidenţiat, secundariat, cursuri de specializare şi perfecţionare” se exclud.

    PRIM-MINISTRU                                                                Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                        Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                               Mariana Durleşteanu
    Ministrul educaţiei şi tineretului                                          Larisa Şavga

    Nr. 1156. Chişinău, 13 octombrie 2008.