HGC1219/2008
ID intern unic:  329545
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1219
din  30.10.2008
privind aprobarea completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 04.11.2008 în Monitorul Oficial Nr. 197     art Nr : 1222
    În scopul asigurării exercitării dreptului la asistenţă medicală pe teritoriul Republicii Moldova al persoanelor asigurate din contul bugetului de stat pentru cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. În termen de două luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri:
    Compania Naţională de Asigurări în Medicină va asigura aprobarea Statutului Agenţiei Teritoriale Bender, determinarea teritoriului de deservire şi a atribuţiilor, crearea infrastructurii, stabilirea numărului unităţilor de personal, selectarea şi angajarea personalului acesteia;
    Ministerul Reintegrării, Ministerul Administraţiei Publice Locale, Ministerul Dezvoltării Informaţionale şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină vor stabili mecanismul, amplasarea şi regulamentul comisiilor pentru examinarea adresărilor cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) din categoriile pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul.

    PRIM-MINISTRU                                                    Zinaida GRECEANÎI 

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                      Larisa Catrinici
    Ministrul finanţelor                                                    Mariana Durleşteanu
    Ministrul reintegrării                                                 Vasilii Şova
    Ministrul dezvoltării informaţionale                          Pavel Buceaţchi
    Ministrul administraţiei publice locale                      Valentin Guznac

    Nr. 1219. Chişinău, 30 octombrie 2008.

 Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 1219 din 30 octombrie 2008

COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1432 din 7 noiembrie  2002 “Cu privire la unele măsuri pentru implementarea asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 151-153, art. 1567) se completează în final cu o poziţie nouă, 12, cu următorul cuprins:
    “12) Agenţia Teritorială Bender”.
    2. Regulamentul privind modul de completare, eliberare şi evidenţă a poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1015 din
    5 septembrie 2006 “Cu privire la aprobarea unor acte normative” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 153-156, art. 1163), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    punctul 13 se completează în final cu o literă nouă, g), cu următorul cuprins:
    “g) comisiile pentru examinarea adresărilor cetăţenilor Republicii Moldova cu domiciliul în stînga Nistrului – pentru cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) din categoriile pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul”;
    la punctul 19:
    litera a) se completează în final cu un subpunct nou, 13), cu următorul cuprins:
    “13) Agenţia Teritorială Bender – 13”;
    litera g) se completează în final cu o poziţie nouă, cu următorul cuprins:
    “cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) din categoriile pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul – 18”.