LPC224/2008
ID intern unic:  329571
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 224
din  30.10.2008
pentru  modificarea  anexei  la  Legea  nr.121-XVI din 4 mai 2007
privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice
Publicat : 07.11.2008 în Monitorul Oficial Nr. 198-200     art Nr : 725
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic.  –  Din anexa la Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90–93, art.401) se exclud următoarele poziţii:
 
„165.
 

Î.S. „Compania Aeriană

«Air Moldova»” 

 Chişinău, Aeroport

 
1002600001718
 
20904200”
 
„172.
 

Întreprinderea de Stat de Alimentaţie Publică „Cafeneaua Parlamentului”

 

 Chişinău,

 str.Sfatul Ţării nr.37

1003600038669
 
16057
 
173.
 

Î.S. „Complexul Hotelier «Codru»”

 
 Chişinău,
 str.31 August nr.127
1003600106838
 
32000000”.
 

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                           Marian LUPU

    Nr.224-XVI. Chişinău, 30 octombrie 2008.