HG1241/2008
ID intern unic:  329641
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1241
din  07.11.2008
privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 127 din 8 februarie 2008
Publicat : 14.11.2008 în Monitorul Oficial Nr. 204-205     art Nr : 1252
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    La punctul 4 litera f) din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 127 din 8 februarie 2008 “Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 34-36, art. 200) sintagma “ministrul industriei şi infrastructurii” se substituie cu sintagma “ministrul construcţiilor şi dezvoltării teritoriului”.

    PRIM-MINISTRU                                                                    Zinaida GRECEANÎI 

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                             Igor Dodon
    Ministrul administraţiei publice locale                                      Valentin Guznac    
    Ministrul construcţiilor şi dezvoltării teritoriului                      Vladimir Baldovici   

    Nr. 1241. Chişinău, 7 noiembrie 2008.