HGM1255/2008
ID intern unic:  329698
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1255
din  11.11.2008

cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor

ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului


Publicat : 18.11.2008 în Monitorul Oficial Nr. 206-207     art Nr : 1269

    MODIFICAT
    HG133 din 20.02.13, MO36-40/22.02.13 art.179


    În temeiul art. 113 alin. (2) lit. a) din Codul familiei nr. 1316-XIV din 26 octombrie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.47-48, art.210) şi Legii asistenţei sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.42-44, art.249), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    2. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale introducerea modificărilor în organigrama şi statele de personal ale direcţiilor, secţiilor şi ale altor subdiviziuni din subordine, conform prevederilor prezentei hotărîri.


    PRIM-MINISTRU                                                             Zinaida  GRECEANÎI


    Contrasemnează:

    Viceprim-ministru                                                               Victor Stepaniuc

    Ministrul protecţiei sociale,

    familiei şi copilului                                                              Galina Balmoş

    Ministrul administraţiei publice locale                               Valentin Guznac

    Ministrul finanţelor                                                             Mariana Durleşteanu

    Ministrul educaţiei şi tineretului                                        Larisa Şavga


    Nr. 1255. Chişinău, 11 noiembrie 2008.


Aprobate

prin Hotărîrea Guvernului nr.1255

 din 11 noiembrie 2008

Modificările şi completările

ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului


    [Pct.1-2 abrogate prin HG133 din 20.02.13, MO36-40/22.02.13 art.179]