HGC1338/2008
ID intern unic:  329875
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1338
din  28.11.2008
pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1203 din 8 octombrie 2003
Publicat : 05.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 215-217     art Nr : 1353
    În scopul executării prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 371-XIII din 15 februarie 1995 privind selecţia şi reproducţia în zootehnie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 20, art. 182), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 1203 din 8 octombrie 2003 „Cu privire la importul şi exportul resurselor de prăsilă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 215-217, art. 1256) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 1 din hotărîre, alineatul trei se exclude;
    2) la anexa nr. 1:
    punctele 4 şi 9 se exclud;
    la punctul 10 litera d), textul „pentru importul resurselor de prăsilă (la importul resurselor de prăsilă ce nu fac parte din Nomenclatorul raselor, tipurilor şi crosurilor de animale omologate (raionate) în Moldova şi de alte clase decît record şi elită)” se exclude;
    3) anexa nr. 2 se exclude.

    PRIM-MINISTRU                                                                 Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                         Igor Dodon
    Ministrul agriculturii şi industriei alimentare                       Anatolie Gorodenco
 
    Nr. 1338. Chişinău, 28 noiembrie 2008.