HGC1385/2008
ID intern unic:  329971
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1385
din  05.12.2008
cu privire la modificarea Hotărоrii Guvernului nr. 210 din 21 februarie 2002
Publicat : 12.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 221-222     art Nr : 1401
    În scopul executării prevederilor Legii Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr. 93-XVI din 5 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 78-81, art. 358), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 210 din 21 februarie 2002 „Cu privire la instituirea sărbătorii profesionale „Ziua Salvatorului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 29-31, art. 282), se modifică după cum urmează:
    la punctul 1 sintagma „Departamentului Situaţii Excepţionale” se substituie cu sintagma „Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale”;
    la punctul 2 sintagma „1 martie” se substituie cu sintagma „5 aprilie”.

    PRIM-MINISTRU                                                                               Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                                                  Gheorghe Papuc

    Nr. 1385. Chişinău, 5 decembrie 2008.