HGA1390/2008
ID intern unic:  330013
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1390
din  05.12.2008
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa
la Hotărîrea Guvernului nr.520 din 15 mai 2006
Publicat : 19.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 226-229     art Nr : 1415
    Abrogată prin HG194 din 04.04.12, MO65-69/06.04.12 art.223; în vigoare 01.04.12

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 520 din 15 mai 2006 „Privind aprobarea Normelor de cheltuieli în bani pentru întreţinerea persoanelor cazate în instituţiile sociale” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                      Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                        Victor Stepaniuc
    Ministrul protecţiei sociale,
    familiei şi copilului                                                       Galina Balmoş
    Ministrul finanţelor                                                      Mariana Durleşteanu

    Nr. 1390. Chişinău, 5 decembrie 2008.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1390
din 5 decembrie 2008

Modificările ce se operează în anexa la
Hotărîrea Guvernului nr. 520 din 15 mai 2006
    Anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 520 din 15 mai 2006 „Privind aprobarea Normelor de cheltuieli în bani pentru întreţinerea persoanelor cazate în instituţiile sociale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.79-82, art.568) va avea următorul cuprins:

    anexa