HGC1482/2008
ID intern unic:  330229
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1482
din  26.12.2008
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998
Publicat : 31.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 237-240     art Nr : 1494
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
   La punctul 6 alineatul trei din Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 “Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, cuvîntul “ianuarie” se substituie cu cuvîntul “mai”.

    PRIM-MINISTRU                                                  Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                 Mariana Durleşteanu

    Nr. 1482. Chişinău, 26 decembrie 2008.