LPC296/2008
ID intern unic:  330315
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 296
din  25.12.2008
pentru modificarea anexei la titlul IV din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997
Publicat : 13.01.2009 în Monitorul Oficial Nr. 1-2     art Nr : 8
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Anexa la titlul IV din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La poziţiile tarifare 270710100, 270720100, 270730100, 270750, 270900100, 271011110–271019290, 290110000, 290124100, 290129000, 290211000, 290219, ex.290220, 290230000, 290244000, 290290900, 290511000–290513000, 290514, 290516, ex.290519000, 2909, 381400900, 381700500 şi 381700800 coloana 4, cifra „1200” se substituie prin cifra „1800”.
    2. La poziţia tarifară 271019310–271019490 coloana 4, cifra „500” se substituie prin cifra „750”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                     Marian LUPU

    Nr.296-XVI. Chişinău, 25 decembrie 2008.