LPC303/2008
ID intern unic:  330318
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 303
din  25.12.2008
cu privire la modificarea Legii nr.280-XVI din 14 decembrie 2007
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 13.01.2009 în Monitorul Oficial Nr. 1-2     art Nr : 10
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr.280-XVI din 14 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.94–96, art.349) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul LXXIII alineatul (1) litera b), textul „30 iunie 2008” se substituie prin textul „1 martie 2009”, textul „1 noiembrie 2008” se substituie prin textul „1 martie 2009”, iar textul „1 ianuarie 2009”, în ambele cazuri, se substituie prin textul „1 ianuarie 2010”.
    2. La articolul LXXIV, textul „1 ianuarie 2009” se substituie prin textul „1 ianuarie 2010”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                       Marian LUPU

    Nr.303-XVI. Chişinău, 25 decembrie 2008.