HGC1508/2008
ID intern unic:  330340
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1508
din  31.12.2008
cu privire la modificarea Programului Naţional
 de asigurare a securităţii ecologice pentru anii 2007-2015
Publicat : 16.01.2009 în Monitorul Oficial Nr. 3-6     art Nr : 14
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Capitolul 7 din Programul Naţional de asigurare a securităţii ecologice pentru anii 2007-2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 304 din 17 martie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 43-46, art. 336), se modifică după cum urmează:
    1) coloana 3:
    la poziţia 1, sintagma „Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor” se exclude;
    la poziţiile 1, 3, 13, 14, 16, 18, 35, 36, 64 şi 65, sintagma „Ministerul Industriei şi Infrastructurii” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei şi Comerţului”;
    la poziţiile 1, 10, 13, 14, 20, 21 şi 55, sintagma „Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului” se substituie cu sintagma „Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului”;
    la poziţiile 25, 26, 27, 30, 31 şi 32, sintagma „Concernul Republican pentru Gospodărirea Apelor „Apele Moldovei” se substituie cu sintagma „Agenţia „Apele Moldovei”;
    la poziţiile 43 şi 44, sintagma „Institutul de Cercetări în Pedologie şi Agrochimie „N. Dimo” se substituie cu sintagma „Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”;
    la poziţia 45, sintagma „Institutul de Cercetări a Culturilor de Cîmp „Selecţia” se substituie cu sintagma „Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie”;
    la poziţiile 56, 57 şi 58 sintagma „Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor” se substituie cu sintagma „Agenţia Transporturi”;
    2) coloana 4:
    la poziţia 9, cifra „2008” se substituie cu cifra „2011”;
    la poziţia 11, cifrele „2007-2008” se substituie cu textul „După 9 luni din data intrării în vigoare a Protocolului”.

    PRIM-MINISTRU                                                       Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul ecologiei şi resurselor naturale                    Violeta Ivanov

    Nr. 1508. Chişinău, 31 decembrie 2008.