LPC301/2008
ID intern unic:  330448
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 301
din  25.12.2008
pentru modificarea şi completarea anexei nr.1 la
Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997
cu privire la tariful vamal
Publicat : 27.01.2009 în Monitorul Oficial Nr. 12-15     art Nr : 32
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. – Anexa nr.1 la Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la poziţia tarifară 1701, cifra „30” se substituie prin textul „Conform pct. 9 din note”;
    poziţia tarifară 1702 va avea următorul cuprins:
1702
 

Alte zaharuri, inclusiv lactoză, maltoză, glucoză şi fructoză (levuloză), pure din punct de vedere chimic în stare solidă; siropuri de zaharuri fără adaosuri de substanţe aromatizante sau colorante; miere artificială, amestecată sau neamestecată cu miere naturală; zaharuri şi melase caramelizate

 
Conform
pct. 9
din note


    notele la anexă se completează cu punctul 9 cu următorul cuprins:

    „9. Pentru mărfurile clasificate la poziţiile tarifare 1701 şi 1702, taxele vamale pentru import se aplică după cum urmează:

                                                

Poziţia tarifară

 

Denumirea mărfii

 
Cota*
 

Taxa vamală

 
1701
 

Zahăr din trestie sau din sfeclă de zahăr şi zaharoză pură din punct de vedere chimic, în stare solidă

 
0
 
75%
 

ex.1701 91 000

 

– – Cu adaosuri de substanţe aromatizante sau colorante

 

6500 tone, dintre care 5500 tone originare din UE

 

În limita cotei

– 10%

Peste limita cotei – 75%

ex.1701 99

 

– – Altele

 
1702
 

Alte zaharuri, inclusiv lactoză, maltoză, glucoză şi fructoză (levuloză), pure din punct de vedere chimic în stare solidă; siropuri de zaharuri fără adaosuri de substanţe aromatizante sau colorante; miere artificială, amestecată sau neamestecată cu miere naturală; zaharuri şi melase caramelizate

 

1840 tone, dintre care 640 tone originare din UE

 

În limita cotei

 – 10%
Peste limita cotei – 75%
 
ex.1702 20
 

– Zahăr şi sirop de arţar

 
0
 
15%
 
 
     *Mecanismul de administrare a cotelor este reglementat de Guvern.

    Art.II. – Prezenta lege intră în vigoare la începutul lunii următoare adoptării deciziei oficiale a Consiliului General al Organizaţiei Mondiale a Comerţului privind modificarea Listei CLI – Republica Moldova, anexată la Protocolul de aderare a Republicii Moldova la Acordul de la Marrakech privind constituirea O.M.C., semnat la Geneva la 8 mai 2001.


    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                           Marian LUPU


    Nr.301-XVI. Chişinău, 25 decembrie 2008.