LPC313/2008
ID intern unic:  330452
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 313
din  26.12.2008
pentru completarea unor acte legislative
Publicat : 27.01.2009 în Monitorul Oficial Nr. 12-15     art Nr : 36
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. – La articolul 8 din Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.26–28, art.95), cu modificările ulterioare, după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Licenţa pentru comercializarea resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată, către agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, precum şi pentru exportul acestora se eliberează pe bază de concurs, conform regulamentului aprobat de Guvern.”
    Art.II. – Articolul 20 din Legea nr.1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deşeurile de producţie şi menajere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.16–17, art.101), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Se interzice colectarea şi achiziţionarea de la persoane fizice a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, cu excepţia bateriilor de acumulatoare uzate.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                               Marian LUPU

    Nr.313-XVI. Chişinău, 26 decembrie 2008.