HGM20/2009
ID intern unic:  330457
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 20
din  20.01.2009
cu privire la eliberarea unor bunuri materiale
din rezervele materiale de stat
Publicat : 27.01.2009 în Monitorul Oficial Nr. 12-15     art Nr : 49
    MODIFICAT
    HG1257 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1330
    HG44 din 16.01.18, MO18-26/19.01.18 art.50
   
HG32 din 25.01.17, MO24-29/27.01.17 art.66
    HG873 din 22.12.15, MO347-360/25.12.15 art.977
    HG828 din 08.10.14, MO319-324/24.10.14 art.899     HG187 din 16.03.10, MO39-40/23.03.10 art.249    Pentru asigurarea funcţionării continue a întreprinderilor de generare a energiei electrice şi a energiei termice şi în temeiul Legii nr.589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.11-12, art.114), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Agenţia Rezerve Materiale va elibera din rezervele materiale de stat, pe bază de contract, cu titlu de împrumut pe termen scurt, păcură:
    [Pct.1 modificat prin HG993 din 26.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1069]
    Societăţii pe Acţiuni „Centrala Electrică de Termoficare nr. 1, municipiul Chişinău” – 1000 tone;
    Societăţii pe Acţiuni „Centrala Electrică de Termoficare nr. 2, municipiul Chişinău” – 17500 tone;
    Societăţii pe Acţiuni „Centrala Electrică de Termoficare Nord, municipiul Bălţi” – 1500 tone.
   
2. Eliberarea păcurii se va efectua prin derogare de la prevederile Regulamentului cu privire la rezervele materiale de stat, fără depunerea plăţii pentru garanţie şi achitarea plăţii pentru împrumut.
    3. Întreprinderile de generare a energiei electrice şi energiei termice, în temeiul pct.1 şi 2 din Hotărîrea Guvernului nr.318 din 7 mai 2014 „Cu privire la reorganizarea unor întreprinderi din sectorul termoenergetic” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.110-114, art.346), vor restitui păcura împrumutată conform contractelor încheiate cu Agenţia Rezerve Materiale, potrivit următorului grafic:
    Societatea pe Acţiuni „TERMOELECTRICA” în calitate de succesor de drepturi şi obligaţii al Societăţii pe Acţiuni „Centrala Electrică de Termoficare nr. 1, municipiul Chişinău” şi al Societăţii pe Acţiuni „Centrala Electrică de Termoficare nr. 2, municipiul Chişinău:
    420 tone
în trimestrul III, anul 2018;
    420 tone
în trimestrul IV, anul 2018;
    420 tone
în trimestrul I, anul 2019;
    420 tone
în trimestrul II, anul 2019;
    420 tone
în trimestrul III, anul 2019;
    420 tone
în trimestrul IV, anul 2019;
    420 tone
în trimestrul I, anul 2020;
    420 tone
în trimestrul II, anul 2020;
    420 tone
în trimestrul III, anul 2020;
    420 tone
în trimestrul IV, anul 2020;
    Societatea pe Acțiuni „Centrala Electrică de Termoficare Nord, municipiul Bălți”:
    570 tone  – în trimestrul IV, anul 2019;
   [Pct.3 modificat prin HG1257 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1330]
    [Pct.3 modificat prin HG44 din 16.01.18, MO18-26/19.01.18 art.50]
    [Pct.3 modificat prin HG32 din 25.01.17, MO24-29/27.01.17 art.66]
    [Pct.3 în redacţia HG873 din 22.12.15, MO347-360/25.12.15 art.977]
    [Pct.3 în redacţia HG828 din 08.10.14, MO319-324/24.10.14 art.899]
    [Pct.3 în redacţia HG993 din 26.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1069]
    [Pct.3 în redacţia HG187 din 16.03.10, MO39-40/23.03.10 art.249]
 
   31. Se stabileşte, începînd cu 1 ianuarie 2013, scutirea Agenţiei Rezerve Materiale de plata cheltuielilor pentru păstrarea păcurii din rezervele materiale de stat de către întreprinderile de generare a energiei electrice şi a energiei termice (Societatea pe Acţiuni „TERMOELECTRICA” şi Societatea pe Acţiuni „Centrala Electrică de Termoficare Nord, municipiul Bălţi”), conform prevederilor art.10 alin.(4) din Legea nr.589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.11-12, art.114), cu modificările şi completările ulterioare”.
    [Pct.31 modificat prin HG873 din 22.12.15, MO347-360/25.12.15 art.977]
    [Pct.31 introdus prin HG993 din 26.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1069]
  
  4. Controlul asupra prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei şi Infrastructurii.
    [Pct.4 modificat prin HG44 din 16.01.18, MO18-26/19.01.18 art.50]
    [Pct.4 în redacţia HG828 din 08.10.14, MO319-324/24.10.14 art.899]

    PRIM-MINISTRU                                                        Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                 Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                        Mariana Durleşteanu

    Nr. 20. Chişinău, 20 ianuarie 2009.