HGC64/2009
ID intern unic:  330582
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 64
din  29.01.2009
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului
nr. 1481 din 26 decembrie 2006

Publicat : 06.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 23-26     art Nr : 104
     Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Punctul 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 1481 din 26 decembrie 2006 “Cu privire la marcarea producţiei alcoolice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 199-202, art. 1564), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    “4. Se permite, pînă la 1 iulie 2009, comercializarea mărfurilor indigene şi de import care au fost marcate cu marca “Timbru de acciz. Marca comercială de stat” valabilă pînă la 1 iulie 2008.”.
          
    PRIM-MINISTRU                                                    Zinaida GRECEANÎI
 
    Contrasemnează: 
    Prim-viceprim-ministru, ministrul
    economiei şi comerţului                                             Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                    Mariana Durleşteanu

    Nr. 64. Chişinău, 29 ianuarie 2009.