HCNPFC58/8/2008
ID intern unic:  330593
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 58/8
din  05.12.2008
privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire
la exigenţele faţă de administratoriiasociaţiilor de economii
 şi împrumut, aprobat  prin Hotărîrea Comisiei Naţionale
 a Pieţei Financiare nr. 63/6 din 25.12.2007
Publicat : 06.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 23-26     art Nr : 86
    În temeiul prevederilor art. 1 alin. (1), art. 8 lit. g), art. 21 alin. (1), art. 22 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 192-XIV din 12 noiembrie 1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art. 12 alin. (1) şi art. 55 alin. (4) din Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr.139-XVI din 21.06.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 112-116, art. 506),
Comisia Naţională
a Pieţei Financiare HOTĂRĂŞTE:

    Regulamentul cu privire la exigenţele faţă de administratorii asociaţiilor de economii şi împrumut, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 63/6 din 25.12.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 37-39, art. 90), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în punctul 17 cuvîntul „şi” se substituie cu cuvîntul „sau”;
    2) în punctul 18 cuvîntul „şi” se substituie cu cuvîntul „sau”;
    3) în punctul 19:
    a) cuvintele „economice sau juridice” se exclud;
    b) cuvîntul „cinci” se substituie cu cuvîntul „şapte”;
    4) în punctul 24 cuvîntul „economice” se substituie cu cuvintele „sau medii de specialitate în domeniul financiar-economic”;
    5) în punctul 31 cuvîntul „superioare” se substituie cu cuvintele „medii de specialitate/superioare sau experienţă de muncă în sfera de activitate financiar-economică de cel puţin 3 ani”;
    6) în punctul 32:
    a) cuvintele „economice sau juridice” se exclud;
    b) cuvîntul „şi” se substituie cu cuvîntul „sau”;
    c) cuvîntul „trei” se substituie cu cuvîntul „cinci”;
    7) în punctul 35 după cuvintele „medii de specialitate” se completează cu cuvintele „de profil”;
    8) în punctul 36 propoziţia a doua se expune în următoarea redacţie:
    „În termen de 60 zile calendaristice din data încetării exercitării funcţiei de către titularul certificatului de calificare, asociaţia este obligată să angajeze în funcţia respectivă o persoană care deţine certificat de calificare.”;
    9) în punctul 37 propoziţia a doua se completează în final cu următoarele cuvinte „ , ţinînd cont de categoria de licenţă pe care o deţine asociaţia”;
    10) punctul 38 se expune în următoarea redacţie:
    „Asupra interimarilor directorului executiv şi contabilului-şef ai asociaţiilor, cu excepţia celor ce deţin licenţă de categoria A, se aplică exigenţele prevăzute de prezentul Regulament, ţinînd cont de categoria de licenţă     pe care o deţine asociaţia.” ;
    11) punctul 39 se completează în final cu următoarele cuvinte „ , ţinînd cont de categoria de licenţă pe care o deţine asociaţia”;
    12) în denumirea capitolului XIII cuvintele „emiterea deciziei” se substituie cu cuvîntul „confirmarea”;
    13) în punctul 45 cuvintele „emite decizia privind confirmarea sau respingerea cererii” se substituie cu cuvintele „confirmă sau respinge cererea”;
    14) în punctul 49 cuvintele „în termen de 3 zile lucrătoare din data aprobării prin înscriere protocolară a chestiunii respective” se substituie cu cuvintele „în termenul indicat în pct. 45 din prezentul Regulament”.

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                                  Mihail CIBOTARU

    Nr. 58/8. Chişinău, 5 decembrie 2008.