HGC88/2009
ID intern unic:  330619
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 88
din  04.02.2009
cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 1194
din 22 noiembrie 2005
Publicat : 10.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 27-29     art Nr : 120
    În temeiul articolului LXXIII din Legea nr. 280-XVI din 14 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 94-96, art. 349), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 1194 din 22 noiembrie 2005 “Cu privire la aprobarea Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 168-171, art. 1367).
           
    PRIM-MINISTRU                                                           Zinaida GRECEANÎI
    Contrasemnează: 
    Prim-viceprim-ministru, ministrul
    economiei şi comerţului                                                   Igor Dodon
  
    Nr. 88. Chişinău, 4 februarie 2009.