HGC87/2009
ID intern unic:  330660
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 87
din  04.02.2009
pentru aprobarea modificărilor ce se operează în
Hotărîrea Guvernului nr. 191 din 25 februarie 2008
Publicat : 13.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 30-33     art Nr : 127
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 191 din 25 februarie 2008 „Pentru aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011” (se anexează).

    Prim-ministru                                                                       Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                       Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                              Mariana Durleşteanu
    Ministrul administraţiei publice locale                                Valentin Guznac

    Nr. 87. Chişinău, 4 februarie 2009.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.87
din 4 februarie 2009

Modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului
nr. 191
din 25 februarie 2008
    Hotărîrea Guvernului nr. 191 din 25 februarie 2008 „Pentru aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 42-44, art. 257), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) tabelul nr. 1 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

    tabelul nr.1

    2) anexa nr.3:
    pe parcursul textului, sintagma „Ministerul Economiei şi Comerţului” se substituie cu sintagma „Direcţia coordonarea politicilor şi asistenţei externe a Aparatului Guvernului”;
    la poziţia 14 din Activităţile de monitorizare, evaluare şi actualizare a Planului de acţiuni, sintagma „14 zile calendaristice după aprobarea proiectului bugetului pe anul viitor în lectura a doua” se substituie cu sintagma „14 zile lucrătoare după aprobarea proiectului bugetului de stat pe anul următor în lectura a treia”.