OMFC13/2009
ID intern unic:  330712
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 13
din  09.02.2009
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor în Normele
 metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului
 public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor
Publicat : 17.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 34-36     art Nr : 115     Data intrarii in vigoare : 09.02.2009
    În temeiul art. 23 al Legii Republicii Moldova nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
O R D O N:
    1. Punctul 2.3.6 al Normelor metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.98 din 28 noiembrie 2005  se modifică şi va avea următorul cuprins:
    „2.3.6. În cazul în care Legea bugetului de stat pe anul respectiv şi/sau bugetele unităţilor administrativ-teritoriale nu au fost aprobate  pînă la începutul anului bugetar, efectuarea defalcărilor de la veniturile generale de stat şi a transferurilor la bugetul respectiv se suspendă pînă la aprobarea  bugetului.”
    2. Prezentul ordin intră în vigoare din data semnării.

    MINISTERUL FINANŢELOR                                      Mariana Durleşteanu

    Nr. 13. Chişinău, 9 februarie 2009.