HGC154/2009
ID intern unic:  330862
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 154
din  25.02.2009
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 98 din 9 februarie 2009
Publicat : 27.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 45-46     art Nr : 195
    În scopul achitării cheltuielilor efective legate de subvenţionarea producătorilor agricoli la livrarea pe teritoriul ţării a producţiei agricole de fabricaţie proprie, prin intermediul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 98 din 9 februarie 2009 „Cu privire la repartizarea pe tipuri de destinaţii a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 34-36, art. 140) se modifică după cum urmează:
    1) subpunctul 1):
    cifra „230” se substituie cu cifra „185”;
    la litera c), cifra „25” se substituie cu cifra „20”;
    la litera d), cifrele „150”, „45” şi „25” se substituie, respectiv, cu cifrele „110”, „15” şi „15”;
    2) la subpunctul 3), cifra „10” se substituie cu cifra „5”;
    3) la subpunctul 4), cifra „50” se substituie cu cifra „100”.

    PRIM-MINISTRU                                               Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                               Mariana Durleşteanu

    Nr. 154. Chişinău, 25 februarie 2009.