LPC16/2009
ID intern unic:  330872
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 16
din  03.02.2009
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 03.03.2009 în Monitorul Oficial Nr. 47-48     art Nr : 132
     Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. – Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128–129, art.1012), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 13411 se introduce articolul 13412 cu următorul cuprins:
    „Articolul 13412. Starea de ebrietate
    (1) Prin stare de ebrietate se înţelege starea de dereglare psihofuncţională a organismului survenită în urma consumului de alcool, de substanţe narcotice, psihotrope şi/sau de alte substanţe cu efecte similare.
    (2) Prin stare de ebrietate alcoolică cu grad minim se înţelege starea persoanei care are concentraţia de alcool în sînge de la 0,3 pînă la 0,8 g/l şi concentraţia vaporilor de alcool în aerul expirat de la 0,15 pînă la 0,4 mg/l.
    (3) Prin stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat se înţelege starea persoanei care are concentraţia de alcool în sînge de la 0,8 g/l şi mai mult şi concentraţia vaporilor de alcool în aerul expirat de la 0,4 mg/l şi mai mult.”
    2. Articolul 264:
    în sancţiunea alineatului (2), textul „de la 300 la 600 unităţi convenţionale” se substituie prin textul „de la 600 la 1000 unităţi convenţionale”, iar textul „de pînă la 3 ani” se substituie prin textul „de la 3 la 5 ani”;
    în sancţiunea alineatului (4), textul „de pînă la 5 ani” se substituie prin textul „de la 4 la 5 ani”;
    în sancţiunea alineatului (6), textul „de pînă la 5 ani” se substituie prin textul „de 5 ani”.
    3. După articolul 264 se introduce articolul 2641 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2641. Conducerea mijlocului de transport în
                               stare de ebrietate alcoolică cu grad
                               avansat sau în stare de ebrietate
                               produsă de alte substanţe
    (1) Conducerea mijlocului de transport de către o persoană care se află în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate produsă de substanţe narcotice, psihotrope şi/sau de alte substanţe cu efecte similare
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 400 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 3 la 5 ani.   
    (2) Predarea cu bună ştiinţă a conducerii mijlocului de transport către o persoană care se află în stare de ebrietate, dacă această acţiune a provocat urmările indicate la art.264,
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 450 la 550 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 3 la 5 ani.
    (3) Refuzul, împotrivirea sau eschivarea conducătorului mijlocului de transport de la testarea alcoolscopică, de la examenul medical în vederea stabilirii stării de ebrietate şi a naturii ei sau de la recoltarea probelor biologice în cadrul acestui examen medical
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 650 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 3 la 5 ani.
    (4) Acţiunile prevăzute la alin.(1)–(3), săvîrşite de către o persoană care nu deţine permis de conducere sau care este privată de dreptul de a conduce mijloace de transport,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 700 la 800 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1 an.”
    Art.II. – Articolul 127 din Codul cu privire la contravenţiile administrative, adoptat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1985, nr.3, art.47), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    în titlul articolului, cuvintele „sau eschivarea de la trecerea examinării stării de ebrietate” se exclud;
    în dispoziţia alineatului întîi, cuvintele „sau eschivarea conducătorilor mijloacelor de transport de la trecerea, în conformitate cu modul stabilit, a examinării stării de ebrietate” se exclud.
    Art.III. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3–6, art.15) se modifică după cum urmează:
    1. Din dispoziţia articolului 231 alineatul (5), cuvintele „sau de alte substanţe” se exclud.
    2. Articolul 233:
    în titlul articolului, cuvintele „Conducerea vehiculului în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe” se substituie prin cuvintele „Conducerea vehiculului în stare de ebrietate produsă de alcool”;
    în dispoziţia alineatului (1), cuvintele „sau în stare de ebrietate produsă de alte substanţe” se exclud;
    în dispoziţia alineatului (2), cuvintele „de alte substanţe” se substituie prin cuvintele „de substanţe narcotice, psihotrope şi/sau de alte substanţe cu efecte similare”.
    3. La articolul 234:
    titlul articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 234. Necomunicarea identităţii persoanei
                             căreia i s-a  încredinţat conducerea
                             vehiculului”
    alineatul (1) se exclude;
    alineatul (2) devine alineat unic.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                         Marian  LUPU

    Nr.16-XVI. Chişinău, 3 februarie 2009.