LPC23/2009
ID intern unic:  330876
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 23
din  03.02.2009
pentru modificarea anexei nr.11 la Legea nr.1538-XIII
din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat
Publicat : 03.03.2009 în Monitorul Oficial Nr. 47-48     art Nr : 134
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La poziţia 10 coloana 5 din anexa nr.11 la Legea nr.1538-XIII din  25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.66–68, art.442), cu modificările ulterioare, sintagma “Sanatoriul Preventoriu de Bază  „Constructorul” al Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului” se substituie prin sintagma “Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                      Marian LUPU

    Nr.23-XVI. Chişinău, 3 februarie 2009.