RMO49/2009
ID intern unic:  330905
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL MEDIULUI
RECTIFICARE Nr. 49
din  06.03.2009
RECTIFICARE
Publicat : 06.03.2009 în Monitorul Oficial Nr. 49-50     art Nr : 10
    În Legea nr. 306-XVI din 25 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 30-33, art. 77, la art. VI punctul 2 alineatul patru, în loc de „colegiului de calificare” se va citi „colegiului disciplinar”.