HCEC2247/2009
ID intern unic:  331052
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 2247
din  06.03.2009
cu privire la modificarea Listei candidaţilor la funcţia de deputat
în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Comuniştilor
din Republica Moldova, înregistrată prin hotărîrea Comisiei
Electorale Centrale nr. 2082 din 10 februarie 2009
Publicat : 17.03.2009 în Monitorul Oficial Nr. 55-56     art Nr : 233     Data intrarii in vigoare : 06.03.2009
    Conform hotărîrii Comitetului Executiv Politic Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova din 5 martie 2009, din Lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova au fost retraşi 8 candidaţi, transferaţi de la un număr la altul - 7 candidaţi, propuse pentru înregistrare la funcţia de deputat şi includere în lista candidaţilor - 8 persoane.
În conformitate cu art. 18, 26, 44, 46, 75, 80 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 
    1. Se modifică Lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, înregistrată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2082 din 10 februarie 2009, după cum urmează:
    - se retrag Cerevatîi Victor (nr. 23), Popa Svetlana (nr. 28), Moscovici Constantin (nr. 34), Bulgacov Ghenadie (nr. 46), Rotaru Doina-Maria (nr. 48), Şavga Larisa (nr. 63), Rotaru Gheorghe (nr. 86), Untila Olga (nr. 102);
    - se transferă Babiuc Aliona de la nr.94 la nr.23, Braşovschii Gheorghe de la nr. 93 la nr. 28, Spinovschi Raisa de la nr.70 la nr.34, Garizan Oleg de la nr. 84 la nr. 46, Mocan Mihail de la nr. 75 la nr. 48, Florea Nina de la nr.82 la nr. 70, Goncearenco Dumitru de la nr. 79 la nr. 75;
     - se înregistrează în calitate de candidat la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova şi se includ în lista candidaţilor următoarele persoane:
    Putregai Constantin (nr. 63), domiciliat în com. Pleşeni, r-nul Cantenir, a. n. 1963, agronom, preşedinte, Cooperativa Agricolă „Glia”, com. Pleşeni, r-nul Cantenir;
    Onofriiciuc Iuri (nr. 79), domiciliat în or. Vadul lui Vodă, mun. Chişinău, a.n. 1962, inginer-mecanic, magistru în administraţia publică, primar al oraşului Vadul lui Vodă, mun. Chişinău;
    Ababii Angela (nr. 82), domiciliată în s. Cobîlea, r-nul Şoldăneşti, a.n. 1975, pedagog, psiholog, director, şcoala medie, s. Cobîlea, r-nul Şoldăneşti;
    Gorea Iraida (nr. 84), domiciliată în mun. Chişinău, a.n. 1967, inginer constructor, magistru în administraţia publică, secretar, Comitetul raional al PCRM, sectorul Rîşcani, mun. Chişinău;
    Bivol Iovu (nr. 86), domiciliat în com. Lipoveni, r-nul Cimişlia, a. n. 1948, agronom, şef-adjunct, Direcţia teritorială control administrativ Hînceşti;
    Grozavu Igor (nr. 93), domiciliată în s. Gribova, r-nul Drochia, a.n. 1972, jurist, primarul satului Gribova, r-nul Drochia;
    Batrîncea Vlad (nr. 94), domiciliat în mun. Chişinău, a.n. 1981, manager,  SRL”Casa Covoarelor”,  mun. Chişinău;
    Ceban Ion (nr. 102), domiciliat în mun. Chişinău, a.n. 1980, licenţiat în matematică, magistru în tehnologii informaţionale, şef, secretariatul Integrare Europeană, Aparatul Guvernului Republicii Moldova, mun. Chişinău.
    - ordinea de plasare a candidaţilor în lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova va corespunde modificărilor operate prin prezenta hotărîre.
    2. Candidaţii înregistraţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, dnii Onofriiciuc Iuri şi Grozavu Igor, conform prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, îşi vor suspenda activitatea în funcţia pe care o deţin cu începere de la 9 martie 2009. Actele de suspendare a activităţii în funcţia deţinută se depun la Comisia Electorală Centrală pînă la 12 martie 2009.
    3.Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE
    COMISIEI ELECTORALE CENTRALE                               Eugeniu ŞTIRBU
    Secretarul 
    Comisiei Electorale Centrale                                                   Iurie Ciocan

    Nr. 2247. Chişinău, 6 martie 2009.