HGC260/2009
ID intern unic:  331235
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 260
din  03.04.2009
privind reorganizarea unor întreprinderi de stat
Publicat : 10.04.2009 în Monitorul Oficial Nr. 69-71     art Nr : 313
    În temeiul art. 14 al Legii nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 9), cu modificările şi completările ulterioare, art. 6 alin. (1) lit. e) al Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările ulterioare, precum şi pentru gestionarea eficientă a patrimoniului public, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se acceptă propunerea Agenţiei Transporturi privind reorganizarea Întreprinderii de Stat „Moldaeroservice” prin fuziune (absorbţie) cu Întreprinderea de Stat Compania Aeriană „Agroavia”.
    2. Agenţia Transporturi va asigura reorganizarea Întreprinderii de Stat „Moldaeroservice” prin absorbţia Întreprinderii de Stat Compania Aeriană „Agroavia”, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    3. Din anexa nr. 5 la Hotărîrea Guvernului nr. 1188 din 21 octombrie 2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Agenţiei  Transporturi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 193-194, art. 1199), poziţia „Î.S.  Compania Aeriană „Agroavia” se exclude.
    4. Agenţia Transporturi, urmare a estimărilor efectuate, va suplimenta mijloacele circulante ale întreprinderii reorganizate, prin intermediul majorării capitalului social al acesteia, din contul mijloacelor financiare disponibile ale Administraţiei de Stat a Aviaţiei  Civile.

    PRIM-MINISTRU                                           Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                          Mariana Durleşteanu

    Nr. 260. Chişinău, 3 aprilie 2009.