HGM339/2009
ID intern unic:  331418
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 339
din  28.04.2009
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 08.05.2009 în Monitorul Oficial Nr. 86-88     art Nr : 392
    MODIFICAT
   
HG902 din 06.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1011
    HG690 din 13.11.09,MO166-168/20.11.09 art.768


    În temeiul art.37 din Legea nr.179-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public-privat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.165-166, 605), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                     Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                              Igor Dodon

    Nr. 339. Chişinău, 28 aprilie 2009.

Aprobate
prin Hotărîrea nr. 339
din 28 aprilie 2009
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
     [Pct.1 abrogat prin HG902 din 06.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1011]
    [Pct.2 abrogat prin HG690 din 13.11.09, MO166-168/20.11.09 art.768]
    3. La punctul 8 subpunctul 7) din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.971 din 11 august 2008 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea, structurii şi efectivului-limită ale Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.154-156, art.962), cu modificările şi completările ulterioare, după cuvintele „investiţiilor publice,” se introduc cuvintele „pentru realizarea obiectivelor ce ţin de parteneriatul public-privat”.
    4. Punctul 6 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1265 din 14 noiembrie 2008 „Cu privire la reglementarea activităţii Ministerului Finanţelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.208-209, art.1278) se completează cu două subpuncte noi, 421) şi 422), cu următorul cuprins:
    „421) examinează proiectele de parteneriat public-privat, iniţiate de Guvern, privind implicarea bugetului de stat la realizarea acestora;
    422) monitorizează procesul executării de către partenerul public a cheltuielilor de la bugetul de stat pentru realizarea proiectelor de parteneriat public-privat de interes naţional;”.