HGC349/2009
ID intern unic:  331431
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 349
din  30.04.2009
cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului
nr. 891 din 24 iulie 2008
Publicat : 08.05.2009 în Monitorul Oficial Nr. 86-88     art Nr : 399
    În scopul executării prevederilor Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 107-111, art. 470), cu completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 891 din 24 iulie 2008 “Cu privire la antrenarea şi susţinerea, în procesul realizării achiziţiilor publice, a Societăţii Orbilor, Societăţii Invalizilor, Asociaţiei Surzilor, Atelierului de producţie şi ergoterapie de pe lîngă Spitalul Clinic de Psihiatrie, instituţiilor penitenciare şi altor persoane defavorizate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 140-142, art. 900) se completează după cum urmează:
    1) punctul 4 alineatul doi din hotărîre se completează în final cu următorul text:
    “ , inclusiv în cazul în care învingătoare a licitaţiei, în condiţii generale, devine o întreprindere sau o instituţie specializată”;
    2) lista întreprinderilor şi instituţiilor specializate ale Societăţii Orbilor, Societăţii Invalizilor, Asociaţiei Surzilor, Atelierului de producţie şi ergoterapie de pe lîngă Spitalul Clinic de Psihiatrie, instituţiilor penitenciare şi altor persoane defavorizate, antrenate şi susţinute în procesul realizării achiziţiilor publice, se completează cu poziţia 47, cu următorul cuprins:
    “47. Atelierul de producţie şi tratament nr. 5 de pe lîngă Spitalul de Psihiatrie Bălţi”

    PRIM-MINISTRU                                                        Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru, ministrul
    economiei şi comerţului                                                Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                       Mariana Durleşteanu

    Nr. 349. Chişinău, 30 aprilie 2009.