HFGDSBC90/5/2009
ID intern unic:  331583
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR
HOTĂRÎRE Nr. 90/5
din  29.05.2009
privind modificarea Regulamentului cu privire la modul de
calculare şi plată de către bănci a vărsămintelor şi contribuţiilor
 către Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar
Publicat : 05.06.2009 în Monitorul Oficial Nr. 99-100     art Nr : 433     Data intrarii in vigoare : 05.06.2009
    În baza art.44 alin. (2) din Legea Republicii Moldova nr.575-XV din 26.12.2003 privind Garantarea Depozitelor persoanelor fizice în Sistemul Bancar, luînd în consideraţie Hotărîrea Consiliul de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 85/2  din  22.12.2008 privind determinarea plafonului de garantare, Consiliul de administraţie al Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar
HOTĂRĂŞTE:
    1. Regulamentul cu privire la modul de calculare şi plată de către bănci a vărsămintelor şi contribuţiilor către Fondul de Ggarantare a Depozitelor în Sistemul Bancar, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie nr. 8 din 20 august 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.156-162, art.317), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    - în coloana 8 din Anexă, cifrele “4500” se substituie prin sintagma “plafonul stabilit conform Legii”.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE CONSILIULUI
    DE ADMINISTRAŢIE                                                 Petru VEVERIŢA

    Nr. 90/5. Chişinău,  29 mai  2009.