LPC25/2009
ID intern unic:  331629
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 25
din  15.06.2009
pentru modificarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997
Publicat : 16.06.2009 în Monitorul Oficial Nr. 103     art Nr : 266
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.81, art.667), cu modificările  ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 86 alineatul (2) litera a), cifra „6” se substituie prin cifra „5”.
    2. La articolul 91, cifra „1/2” se substituie prin cifra „1/3”.
    3. La articolul 93 alineatul (3), textul „dacă la ea au participat cel puţin 1/3 din numărul persoanelor înscrise în listele electorale” se substituie prin textul „indiferent de numărul de alegători care au participat la vot”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                        Vladimir VORONIN

    Nr.25-XVII. Chişinău, 15 iunie 2009.